Data Center on Demand™  : มาตรฐานใหม่สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพและความคล่องตัว

    “โมดูลาร์ ดาต้าเซ็นเตอร์สำเร็จรูป  ท้ายที่สุดแล้วจะสามารถรองรับธุรกิจได้ดีกว่าการออกแบบแบบเดิมๆ”

       451 Research, 2015                                              


       CommScope’s Data Center on Demand™ (DCoD)  เป็นสินค้าที่อยู่ในตระกูลของดาต้าเซ็นเตอร์
       สำเร็จรูปที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริง (purpose-built prefabricated 
       modular data centers) ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่สำหรับ ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว
       และเวลาที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์และผู้ให้การบริการที่ต้องการหา  อีกหนึ่งทางเลือก
       นอกเหนือจากดาต้าเซ็นเตอร์ ก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆ

 • บริหารการใช้งานอย่างเหมาะสม (Optimized capacity) – ลงทุนอย่างฉลาดDCoD เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีขนาดที่
  เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของคุณตั้งแต่วันแรก คุณสามารถเลือกจำนวนตู้แร็กตั้งแต่ 1, 4, 10, 20 และ 30 ชุด
  ที่รองรับกำลังไฟตั้งแต่ 5kW ถึง 35kW ต่อตู้ ที่ไม่เหมือนกับดาต้าเซ็นเตอร์แบบก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆ DCoD มี
  ความเสี่ยงน้อยมากสำหรับการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรือการจ่ายเงินลงทุนเร็วเกินกว่า
  การใช้งานจริง DCoD ให้คุณลงทุนเฉพาะสิ่งที่คุณต้องใช้งานจริงเท่านั้น  และมีขีดสามารถขยายได้ในอนาคตตามการ
  ใช้งานจริง DCoD สามารถจะติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคารและสามารถขยายเพื่อรองรับตู้แร็กจำนวนเป็นร้อยๆตู้ได้อย่าง
  ไม่มีปัญหา
 • อิสระในการออกแบบ (Design Freedom)  ด้วย DCoD คุณสามารถปรับแต่งโมดูลาร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณด้วย
  หลายทางเลือกและมีความยืดหยุ่นสูง – พื้นที่ใช้งาน, พลังงาน, เครื่องกล, ระบบทำความเย็น, ระบบรักษาความปลอดภัย
  และอื่นๆอีกมากมาย คุณจะไม่ถูกบังคับให้กำหนดหรือวางแผน ระบบเครื่องกล, ระบบไฟฟ้า, ระบบทำความเย็น หรือ 
  โครงสร้างระบบไอทีต่างๆในช่วงแรก  ในทางตรงกันข้ามคุณสามารถจัดเตรียมโมดูลาร์ไว้สำหรับพื้นที่ใช้สอยของระบบไอทีต่างๆ
  ที่คุณต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ  ตามการใช้งานจริง ซึ่งจะถูกล้องรอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ถูกสร้างมาอย่างแม่นยำ
  (Precision-Build Modular)  และระบบเครื่องกลที่ไม่เป็นสองรองใคร  
   
 • ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงแต่ให้ PUE (Power usage effectiveness) ที่มีค่าต่ำมากๆ (High-Efficiency Cooling
  System with a super-low PUE) แกนหลักของ DCoD นี้คือ SmartAir™ระบบจัดการความเย็นอัจฉริยะ (Intelligent cooling system) 
  นวัตกรรมและการเข้าใจในระบบทำความเย็นทำให้เราสามารถที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยของค่าPUEบางส่วนอยู่ที่ 1.03-1.06
  ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากสำหรับลูกค้าทั้งหมดทั่วโลกที่สามารถ ทำได้ในขณะนี้ ซึ่งเมื่อเราแปลเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนั้น
  เราสามารถประหยัดได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นแบบเดิมๆ  

 • การติดตั้งที่รวดเร็ว (Fast time to market)  DCoD สามารถติดตั้งเสร็จ ภายใน 14-20 สัปดาห์ ต่างกับระบบเดิมที่ต้อง
  ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี


        SmartAir™ ระบบจัดการความเย็นอัจฉริยะ (Intelligent cooling system) 

        Commscope SmartAir™ เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้คุณเลือกระบบทำความเย็นในแบบต่างๆ 
        เพื่อทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานของพื้นที่โซนเย็นด้านใน (internal cold-aisle) 
        และภูมิอากาศด้านนอก ด้วยการผสมผสานกันระหว่าง การใช้อากาศจากภายนอกโดยตรง, 
        การทำความเย็นแบบระเหย (adiabatic (evaporative) cooling), การใช้น้ำหล่อเย็น (Chilled water) 
        และระบบทำความเย็นโดยตรง (DX cooling technology) โดยสามารถจะใช้แบบใดแบบหนึ่งหรือใช้ควบคู่กันก็ได้ 
        ระบบจะควบคุมและจัดการในเรื่องพื้นที่และลักษณะของลมอย่างอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่า PUEที่ต่ำที่สุด
        และยังตรงกับข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ให้ความเย็น(cold-aisle)ของคุณ โดยไม่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ
        และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ