Network Smarter by Allied Telesis

ภาพบรรยากาศงานเทรนนิ่ง "Network Smarter by Allied Telesis" โดยทาง 9D ร่วมกับ Allied Telesis Thailand

ครั้งแรก !!! กับการเปิดบ้าน 9D !!!

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน 9D Open House 

9D สวัสดีปีใหม่จีน 2018

เก็บตกภาพบรรยากาศน่ารักๆบางส่วนจากช่วงเทศกาลตรุษจีน 2018